Rejected petition Newid pwyslais yr economi oddi wrth dwristiaeth anghynaladwy.

Galwn ar Lywodraeth Cymru, ynghyd â'n Awdurdodau Lleol i:

- lunio strategaeth economaidd uchelgeisiol ar gyfer ein cymunedau nad sydd yn datblygu ymhellach nac yn gyrru pobl tuag at y diwydiant or-dwristiaeth anghynaladwy sydd yn bodoli ar draws Cymru.
- fynd ati ar frys i wireddu economi â diwydiannau sydd â llwybrau gyrfaol da ac sydd yn talu'n dda mewn swyddi parhaol ar draws Cymru.
- i roi pwerau i bobol yn lleol i'w galluogi i reoli gwerthiant a defnydd cartrefi yn eu cymunedau.

Why was this petition rejected?

It’s not clear what the petition is asking the Senedd or Welsh Government to do. Petitions need to call on the Senedd or Government to take a specific action.

You could try starting a new petition which includes clear actions that you would like the Senedd or Welsh Government to take.

We only reject petitions that don’t meet the petition standards

Rejected petitions are published in the language in which they were submitted