Rejected petition Cosbi uwch swyddogion y cyrff cyhoeddus sy'n methu cyfathrebu yn Gymraeg o safon dderbyniol

Mae gormod o gynghorau a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru yn darparu cyfathrebiadau o amryw fath naill ai yn uniaith Saesneg neu gyda chyfieithiadau Cymraeg cwbl wael. Derbynnir bod pawb yn gwneud camgymeriadau yn achlysurol, ond sarhad yw gorfod darllen y Saesneg neu lwyth o gamgymeriadau o achos diogrwydd y swyddogion. Pe bai cosbau ar uwch unigolion sy'n gyfrifol am y sefyllfa hon, byddai mwy o gymhelliad i sicrhau bod cyfathrebiadau'n cael eu cyfieithu'n brofesiynol lle mae angen.

More details

Lle mae cyngor sir yn cynhyrchu arwyddion ffyrdd neu wefannau ac yn y blaen, sydd yn methu cynnwys fersiwn Cymraeg yn gyfan gwbl, neu sydd yn warthus eu safon ac yn ymddangos bod wedi cael eu cyfieithu gan raglen cyfrifiadurol ofnadwy neu gan blentyn gyda geiriadur, rhaid cymryd dial ar yr uwch swyddogion. Nid mater o bedantri eithafol na'r heddlu treigladau yw hwn - does neb yn berffaith - ond mae wedi bod 'na gymaint o enghreifftiau mor embaras, megis "cyclists dismount / llid y bledren dymchwelyd" (sy'n chwerthinllyd ond ddim yn ddoniol), neu "pedestrians look right / cerddwyr edrychwch i'r chwith" (a allai fod wedi achosi damwain difrifol), yn ogystal â thudalenni gwe neu gyhoeddiadau ar gyfryngau cymdeithasol sy'n hollol Saesneg achos eu bod yn meddwl mai gormod o waith yw creu un Cymraeg, ac yn yr achosion hynny, dylid fynd â llywydd y cyngor i faes parcio Neuadd y Sir, a thaflu bwcedaid o ddŵr mwdllyd dros ei ben/phen.

Why was this petition rejected?

It’s about something that the Senedd or Welsh Government is not responsible for.

Petitions to the Senedd must call for a specific action that falls within the powers of the Senedd or Welsh Government.

Under the Welsh Language Measure 2011 it is for the Welsh Language Commissioner to decide what standards apply to public bodies. It also has a role in investigating breaches of the standards, apply enforcement and penalties provisions.

Section 16 of the 2011 Measure provides that the Welsh Ministers may not direct the Commissioner in relation to matters regarding compliance notices or enforcement of standards.

As a result, it is not possible for the Senedd to take the action called for by your petition.

We only reject petitions that don’t meet the petition standards

Rejected petitions are published in the language in which they were submitted