Rejected petition Gwrthwynebwn doriadau i Lyfrgell Genedlaethol Cymru Stop the cuts to the National Library of Wales

Stop the planned cuts by the Welsh Government to the National Library of Wales, one of the world’s great libraries and the Fort Knox of Wales’s literary and artistic treasures. Cuts will not only decimate the services it can provide, but will result in the loss of at least 30 jobs.
Gwrthwynebwn doriadau Llywodraeth Cymru i'r LlGC, un o lyfrgelloedd mawr y byd, a Fort Knox trysorau llenyddol a chelfyddydol ein cenedl. Arwain hyn at israddio gwasanaethau ac at dorri oleiaf 30 o swyddi.

More details

The WG should be investing in a Cultural Economy with all the benefits it brings in terms of income and employment. An idea may reach us across an unthinkable distance of time, giving us the same shock of novelty as our ancestors, and yet our first encounter with it may have been in a Library. Let us protect our cultural institution.

Yn yr oes ôl-ddiwydiannol dylai pwyslais Llywodraeth Cymru fod ar fuddsoddi mewn Economi Ddiwylliannol,sydd yn dod a manteision incwm a gwaith yn ei sgil. Daw syniad atom dros bellter o ganrifoedd, ein deffro, a’n syfrdanu yn yr un modd a gwnaeth i’n hynafiad. Mewn llyfrgell digwydd hyn yn aml. Amddiffynwn ein sefydliad diwylliannol.

Why was this petition rejected?

This petition was withdrawn by the petitioner.

We only reject petitions that don’t meet the petition standards

Rejected petitions are published in the language in which they were submitted