Rejected petition Capio a lleihau y nifer o dai haf yng Nghymru, a hybu defnyddio cyfleusterau gwyliau yn lle

Mae Cymru mewn argyfwng. Dros y blynyddoedd diwethaf mae tai haf wedi dod yn bla yn ein cymunedau ni, gyda thai bach fforddiadwy'n cael ei chipio o'r farchnad, a phobl ifanc ym methu byw yn eu bröydd. Yng Ngwynedd, daeth y ffigwr erchyll fod 40% o dai wedi cael eu gwerthu fel tai haf, tra bod 60% o boblogaeth y sir ym methu fforddio prynu tai yn yr ardal! Pa obaith felly sydd i'n gymunedau Cymraeg ni os yw'r fath beth ym mynd ymlaen? Mae angen newid nawr er lles dyfodol yr Iaith a'n cymunedau.

More details

Galwn ar Lywodraeth Cymru i gapio'r nifer o dai haf sydd ym mhob ardal, gan ddigalonni a lleihau'r nifer o dai haf sydd yma hefyd. Mi allai hyn gael ei wneud drwy godi trethi'n uwch eto ar dai haf a chau pob twll "loophole" sydd i ddianc o hyn. Mae'n bwysig i'r Senedd dynnu mwy o bobl i ddefnyddio cyfleusterau gwyliau sydd gan y ni'n barod, megis : Meysydd gwersylla a charafanio / cabannau pren / gwestai teuluol fyddai'n sicr yn dod a fwy o arian mewn i'n heconomi ni. Mae'n bwysig i'r Llywodraeth hefyd drafod gyda'r cynghorau lleol yn ogystal â'r cynghorau bro hefyd i wneud yn siŵr fod pob llais yn cael ei glywed ar y mater.

Mae agweddau eraill hefyd angen mynd ati i daclo, sef gwneud yn siŵr fod cefnogaeth yn cael ei ddangos at fentrau lleol sy'n rhoi cyflog teg i bobl gael prynu tai.

Dim ond drwy weithredu'n gyflym a'n gadarn cawn ni weld gwahaniaeth a newid o bwys yn digwydd. Mae'n bryd i ni weld y newid sydd angen cael ei wneud yn digwydd.

Why was this petition rejected?

It’s about something that the Senedd or Welsh Government is not responsible for.

The Government of Wales Act 2006 establishes the extent of the Senedd’s power to make new laws and amend existing law (also known as legislative competence). Schedules 7A and 7B of the 2006 Act set out the issues which are ‘restricted’ or ‘reserved’ - i.e. areas where the UK Parliament, not the Senedd, can legislate.

Formally limiting the number of holiday homes in a given area would likely require restricting or regulating an individual’s ability to purchase property. This would require a change to the current law of property, which is reserved to the UK Parliament. As a result, it is not possible for the Senedd to take the action called for by your petition.

We may be able to accept a different petition which proposed specific measures to control holiday home ownership, or you may be interested in other current and previous petitions:

A petition calling for the Welsh Government to ‘Mandate Welsh Councils to apply a minimum 100% Council Tax surcharge on second homes’ is currently collecting signatures: https://petitions.senedd.wales/petitions/200138

Another petition concerning taxes on second homes was closed by the Petitions Committee on 10 March 2020: https://petitions.senedd.wales/petitions/1499

Further information about the legislative powers of the Senedd can be found here:
https://senedd.wales/en/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

We only reject petitions that don’t meet the petition standards

Rejected petitions are published in the language in which they were submitted