Rejected petition Ailasesu graddau lefel A yng Nghymru er mwyn tegwch i'r myfyrwyr

Ddoe gesi fy nghanlyniadau lefel A, yn anffodus rwyf yn un o'r 42% o pobl ifanc cafodd graddau llai na fy ngraddau rhagwelir gan athrawon. Golygai hyn ni allaf ymgeisio i'r cyrsiau Nyrsio a Paramedic yn y brifysgol gan nad oes gennyf ddigon o bwyntiau hefo'r graddau isel cefais gan y llywodraeth. Dwi'n un o cannoedd o phobl ifanc yng Nghymru sydd yn gorfod delio hefo'r annhegwch yma sydd ddim bai arno ni, mae angen ail asesiad rwan. Mae angen i'r Llywodraeth sylweddoli eu camgymeriad.

More details

Mae hyn yn gyfle i gael cywiro camgymeriad mawr, ac ennill ymddiriedolaeth pobl ifanc yn ôl i'r Llywodraeth. Mi wnaiff pobl ifanc fyth anghofio y cam yma os nad yw'n cael ei gywiro

Why was this petition rejected?

There’s already a petition about this issue. We cannot accept a new petition when we already have one about a very similar issue, or if the Petitions Committee has considered one in the last year.

Another petition calling for the award of predicted grades for students due to receive examination results in 2020 is already collecting signatures: https://petitions.senedd.wales/petitions/200222
You are more likely to get action on this issue if you sign and share a single petition.

We only reject petitions that don’t meet the petition standards

Rejected petitions are published in the language in which they were submitted